Projecten

Schilderkunst uit Maleisië in Arnhem

Ontdek de magie van inkt: Elke penseelstreek vertelt een verhaal, elke druppel een bron van inspiratie.
5 oktober 2023 | maandag t/m vrijdag
Wijkcentrum Bakermat van Nispenstraat 139 Arnhem

OldStars Vitaal | Gestart 2023 - 2026

Arnhemse preventieakkoord | In samenwerking met:
- Het Nationaal Ouderenfonds
- Sportbedrijf Arnhem
- SWOA

Welkom Online | Start december 2023

Welkom online is ontwikkeld door VodafoneZiggo - met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid. Het lesprogramma is een initiatief van het Nationaal Ouderenfondsm, VodafoneZiggo en ASML en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stichting Tien Yan | Start november 2023

Stichting Tien Yan Nederland is een stichting zonder winstoogmerk met als visie het creëren van een platform waarbij migranten, de nakomelingen van de migranten, kwetsbare mensen en ouderen hun talenten kunnen ontwikkelen om elkaar te helpen en deze te gebruiken in de Nederlandse maatschappij.

Wilt u met ons verder projecten ontwikkelen?

Scroll naar boven